Naslov:

12. 09. 2016. Unapređenje kapaciteta opštinskih timova za upravljanje u vanrednim situacijama

Služba Zaštite i Spašavanja Pljevlja

tumbnail 12. 09. 2016. Unapređenje kapaciteta opštinskih timova za upravljanje u vanrednim situacijama

Kategorija:

Događaji

Datum objave: 03/11/2016
12. 09. 2016. Unapređenje kapaciteta opštinskih timova za upravljanje u vanrednim situacijama Sluzba zaštite - vatrogasna

12. 09. 2016. Unapređenje kapaciteta opštinskih timova za upravljanje u vanrednim situacijama

U sklopu projekta „Prekogranična zaštita od požara“, koji finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, u cilju unapređenja koordinacije aktivnosti nadležnih organa na lokalnom nivou u slučaju vanrednih situacija, u Žabljaku je 9. i 10. septembra 2016 godine, održana obuka za opštinske timove za upravljanje u vanrednim situacijama na temu „Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje u vanrednim situacijama“. Obuku je prošlo 20 pripadnika opštinskih timova za upravljanje u vanrednim situacijama iz Nikšića, Žabljaka, Pljevalja, Plužina i Šavnika. S obzirom na to da su opštinski timovi za upravljanje u vanrednim situacijama među glavnim akterima kada opasnost pogodi određenu opštinu, tokom obuke učesnici su imali priliku da čuju više informacija o ključnim konceptima smanjenja rizika od katastrofa, sistemu zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, ulozi opštinskih timova u slučaju vanredne situacije, komponentama upravljanja rizicima od katastrofa na lokalnom nivou, identifikaciji, procjeni i praćenju rizika i formulaciji lokalnih planova i strategija. Takođe, na treningu je bilo riječi i o međunarodnim inicijativama i saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Predavači na treningu su bili predstavnici Direktorata za vanredne situacije MUP-a, Radomir Šćepanović – načelnik Direkcije za operativne poslove, Milan Radović – šef Odsjeka za obuku i operativne aktivnosti te samostalne savjetnice u Direktoratu Ljiljana Vučetić i Zorica Marković.
Pored unapređenja znanja i vještina za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou, cilj obuke je bio i razmjena iskustava i unapređenje saradnje između timova iz različitih opština, koji se u slučajevima vanrednih situacija suočavaju sa istim zadacima i izazovima. 

Projekat „Prekogranična zaštita od požara“, koji finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, u Crnoj Gori obuhvata opštine Nikšić, Plužine, Šavnik, Žabljak i Pljevlja, a realizuju ga Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore i FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, u saradnji sa službama zaštite i spašavanja iz ciljnih opština. Projekat se u BiH realizuje u opštinama Mostar, Jablanica, Konjic, Ravno, Stolac, Čajniče, Gacko, Bileća, Foča i Trebinje, u saradnji Ministarstva sigurnosti BiH i Instituta za zaštitu od požara i eksplozija iz Sarajeva. 
Pogledajte još:

  • :
  • :

Besplatan poziv 123

Prijatelji sajta


Novo Beogradsko Knjižarsko
Putin
Avalon LTD
PV Informer
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUZBE ZASTITE OPSTINE PLJEVLJA MOŽETE PREGLEDATI OVDE