Naslov:

4. 07. 2017. OPERATIVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA JUN

Služba Zaštite i Spašavanja Pljevlja

tumbnail 4. 07. 2017. OPERATIVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA JUN

Kategorija:

Događaji

Datum objave: 04/07/2017
4. 07. 2017. OPERATIVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA JUN Sluzba zaštite - vatrogasna

4. 07. 2017. OPERATIVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA JUN

Tokom mjeseca JUNA Služba zaštite i spašavana opštine Pljevlja imala je 19 intervencija

Što se tiče požara na objektima pripadnici Službe zaštite su intervenisali na gašenju požara na objektima Uprave za šume u Jelovom panju - Bobovo, požarima elektroinstalacija u porodičnim kućama u Kakmužu i Brvenici, požara na kućanskom aparatu u ulici Omladinskoj i gašenju pomoćnog objekta u Petinama.

Kada se radi o požarima na otvorenom, tokom juna pripadnici Službe zaštite su gasili požare trave i niskog rastinja (3) u Potrlici, Premćanama i Golubinji. Ugašena su i dva požara na deponijama smeća.

Gašeni su požari na putničkom motornom vozilu na magistralnom putu Pljevlja - Đurđevića Tara i gašenju požara na damperu u kopu Rudnika uglja na Borovici.

Dvije intervencije su bile tehničke - spašavanje životinje - psa u Kotorcu i hvatanje zmije u Potrlici.

Tokom maja vršeni su poslovi obezbjeđenja javnih okupljanja (5).

 Sve intervencije su trajale 35 sata na kojim su pripadnici službe proveli ukupno 102 radna sata.

Dopremljena 21 cistijerna vode

U junu je izvršena doprema 21 cistijerne vode od kojih 12 po unaprijed utvrđenom planu u Romsko naselje na Trlici i 9 cistijerni vode građanima na ruralnom području naše opštine.
Pogledajte još:

  • :
  • :

Besplatan poziv 123

Prijatelji sajta


Novo Beogradsko Knjižarsko
Putin
Avalon LTD
PV Informer
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUZBE ZASTITE OPSTINE PLJEVLJA MOŽETE PREGLEDATI OVDE