Naslov:

OPERATIVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA APRIL

Služba Zaštite i Spašavanja Pljevlja

tumbnail OPERATIVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA APRIL

Kategorija:

Događaji

Datum objave: 07/05/2020
OPERATIVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA APRIL Sluzba zaštite - vatrogasna

OPERATIVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA APRIL

Tokom mjeseca APRILA Služba zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja imala je 116 intervencija

Kada su u pitanju požari na objektima pripadnici Službe zaštite su intervenisali na gašenju požara na el. instalacijama porodične kuće u ul. Podgoričkoj, požaru na pomoćnom objektu u ul. Božidara Žugića i požaru na poslovnom objektu u ul. Hamdije Šahimpašića. Gašen je požar na trafostanici u ul. Vojkse Jugoslavije. Bilo je i pet intervencija na požarima dimnjaka.

Gašena su 94 požara četinarskih i listopadnih šuma, trave i niskog rastinja u Zabrđu (3), Klađu, Ševarima, Krćama (4), Milunićima, Glavici (4), Šumanama (2), Vrulji (2), Brvenici, Hoćevini (3), Matarugama (7), Kominima (2), Ravnama (2), Šljivanskom (2), Gukama (2), Orlji, Otilovićima (2), Varinama, Ljutićima (6), Potkovaču (3), Zekavicama (2), Gotovuši, Bogiševcu (3), Korijenu, Trlici (2), Đulinoj guki, Golubinji (2), Vodicama, Boljanićima (2), Bukovici (3),  Mijakovićima, Crljenicama, Bobovu (2), Vrbici, Meljaku, Ljući, Crnoborima (3), Boščinovićima, Kosanici (3), Jasenu, Pušonjskom dolu (3), Bušnjama, Borovici, Mrzovićima, Beljkovićima, Borovcu, Vrbi, Šljukama, Šulima.

Tokom aprila ugašen je jedan požar sijena, jedan požar na kontejneru i dva požara smeća. Ugašena su četiri požara guma.

Bile je pet tehničkih intervencija - asistencija ekipi Hitne službe (2), obilaza terena (2) i jedna intervencija hvatanja gmizavaca - zmije.

Sve intervencije su trajale 423 sata na kojima su pripadnici službe proveli ukupno 1.447 radnih sati.

Dopremljeno 16 cistijerni vode

U aprilu je izvršena doprema 16 cistijerni vode od kojih 15 po unaprijed utvrđenom planu u Romsko naselje na Trlici i jedna preduzećima.
Pogledajte još:

  • :
  • :

Besplatan poziv 123

Prijatelji sajta


Novo Beogradsko Knjižarsko
Putin
Avalon LTD
PV Informer
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUZBE ZASTITE OPSTINE PLJEVLJA MOŽETE PREGLEDATI OVDE