Naslov:

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE ZAŠTITE OPŠTINE PLJEVLJA

Služba Zaštite i Spašavanja Pljevlja

tumbnail VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE ZAŠTITE OPŠTINE PLJEVLJA

Kategorija:

vodič

Datum objave: 28/04/2017
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE ZAŠTITE OPŠTINE PLJEVLJA Sluzba zaštite - vatrogasna

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE ZAŠTITE OPŠTINE PLJEVLJA

U skladu sa odredbama  člana 11. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (,,Sl.list RCG“,broj 44/12), Služba zaštite opštine Pljevlja donosi:

 

Vodič za pristup informacijama

u posjedu Službe zaštite opštine Pljevlja

Ovaj vodič omogućava pravnim i fizičkim licima da se upoznaju sa postupkom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz nadležnosti Službe zaštite opštine Pljevlja,a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama (,,Sl.list RCG“ br.44/12).

 

1. Osnovni podaci o Službi zaštite

 1. Sjedište i adresa Službe zaštite

ul. Mojkovačka bb, 84 210 Pljevlja

Tel. 123 i 052/300-084

e-mail: sluzbazastitepv@t-com.me

1.2 Organizacija Službe zaštite

Služba zaštite je stručna služba koja funkcioniše kao posebna organizaciona jedinica opštine Pljevlja. To je profesionalna služba  organizovana u skladu sa posebnim zakonom.

1.3 Poslovi Službe zaštite

 • pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu
 • gašenje požara i spašavanje prilikom požara
 • spašavanje iz ruševina, zemljanih klizišta i snježnih lavina
 • spašavanje prilikom poplava i drugih vremenskih nepogoda i ekoloških i drugih nesreća na       moru,rijekama i jezerima
 • spašavanje u planinama
 • spašavanje u jamama
 • spašavanje prilikom saobraćajnih nesreća
 • spašavanje prilikom udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu
 • spašavanje prilikom rudarskih nesreća

 

2. Vrste informacija u posjedu Službe zaštite opštine Pljevlja

     2.1 Javne evidencije

 • djelovodnik, dostavne knjige i knjiga pošte se nalaze u prostorijama lokalne uprave gdje se i vrši zavođenje akata

     2.2 Normativna akta

 • zakoni, podzakonski propisi i propisi skupštine opštine koje Služba zaštite primjenjuje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti
 • pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaqciji radnih mjesta u Službi zaštite

     2.3 Analize, informacije, izvještaji, elaborate i drugi opšti akti

 • naredba o načinu rada i procedure u obavljanju aktivnosti u Službi zaštite
 • godišnji izvještaj o radu  Službe zaštite
 • izvještaji o intervencijama i analize intervencija
 • statistički podaci o intervencijama na području opštine Pljevlja

     2.4 Pojedinačni akti

 • rješenja, odluke kao i druga pojedinačna akta su u nadležnosti Lokalne uprave
 • poslovi javnih nabavki su takođe u nadležnosti Lokalne uprave

     2.5 Finansije

 • plan budžetske potrošnje Službe zaštite
 • dokumentacija o osnovnim sredstvima i opremi Službe zaštite
 • finansijska evidencija o potrošnji se vodi u organima Lokalne uprave

 

3. Procedura ostvarivanja pristupu informacijama

    3.1 Pokretanje postupka

 • postupak se pokreće pisanim zahtjevom
 • na zahtjev se ne plaća administrativna taksa
 • podnosilac zahtjeva mora naznačiti svoje osnovne podatke
 • podnosilac zahtjeva može naznačiti I druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije
 • način na koji se želi pristupiti traženoj informaciji

    3.2 Način podnošenja zahtjeva

 • neposredno u prostorijama Službe zaštite
 • na fax broj 052/300-084
 • putem pošte na adresu Službe zaštite
 • na e-mail adresu sluzbazastitepv@t-com.me

    3.3 Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

 • neposrednim uvidom u evidenciju u prostorijama Službe zaštite
 • prepisivanjem  informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Službe zaštite
 • prepisivanjem, fotokopiranjem ili prevođenjem informacije od strane Službe zaštite i dostavljanjem prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem

    3.4 Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

 • zahtjev za pristup informacijama se rešava odmah bez troškova za podnosioca zahtjeva

 

4.O vlašćeno i odgovorno lice

 • za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama u posjedu Službe zaštite ovlašćen je Goran Čavić, komandir Službe zaštite, 052/300-084
 • za postupanje po žalbama za pristup informacijama u posjedu Službe zaštite ovlašćeno lice je Zoran Radošević, v.d. glavni administrator opštine Pljevlja, 052/321-262

 

5. Objavljivanje vodiča

Ovaj vodič je objavljen na oglasnoj tabli opštine Pljevlja i na web sajtu Službe zaštite  ( www.vatrogasci-pljevlja.com )

 

U Pljevljima, 25. 07. 2018.godine                                                                                  KOMANDIR

                                                                                                                                     Čavić Goran     
Pogledajte još:

 • :
 • :

Besplatan poziv 123

Prijatelji sajta


Novo Beogradsko Knjižarsko
Putin
Avalon LTD
PV Informer
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUZBE ZASTITE OPSTINE PLJEVLJA MOŽETE PREGLEDATI OVDE