16/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Tokom 2018. godine Služba zaštite i spašavanja opštine Pljevlja imala je 260 intervencija

Kada su u pitanju požari na objektima pripadnici Službe zaštite su intervenisali 10 puta na gašenju požara na stambenim, 8 puta na pomoćnim i 4 puta na poslovnim objektima. U strukturi požara na objektima značajan broj se odnosi na požare dimnjaka kojih je bilo 25.

Na elektroinstalacijama i uređajima su bila četiri požara, tri požara ugljene prašine i jedanpožar zapaljivih gasova. Ugašena su tri požara sijena.

Bilo je 29 intervencija na gašenju požara koji su zahvatili kontejnere i deponije smeća i jedanpožar piljevine i okoraka.

Ugašen je jedan požar na automobilima.

Najveći broj intervencija tokom 2018. godine bio je na gašenju požara šume, trave i nisko grastinja – 66.

Bila je 21 tehnička intervencija.

Vatrogasci-spasioci su intervenisali 5 puta prilikom saobraćajnih udesa a 12 puta su prali kolovoz poslije saobraćajnih udesa.

Četiri puta je vršen transport građana korišćenjem motornih sanki.

U slučaju poplava intervenisano je 5 puta.

Životinje su spasavane u 6  slučajeva, takođe 6 puta su intervenisali na odstranjivanju gmizavaca iz vozila i objekata.

Tokom 2018. godine 39 puta su vršeni poslovi obezbjeđenja sportskih takmičenja, kulturnih dešavanja i političkih skupova.

U toku prošle godine je bilo 7 lažnih dojava građana.

Sve intervencije su trajale 458 sati na kojima su vatrogasci-spasioci proveli ukupno 1.416 radnih sati.

Najviše intervencija Služba zaštite i spašavanja je imala u mjesecu aprilu – 57, najmanje u decembru – 12.

Najveći broj intervencija bio je subotom (22,3%), najmanje srijedom (10,8%).

Intervencije su prosječno trajale 1 sat i 30 minuta.

Dopremljene 232 cistijerne vode

Tokom 2018. godine je izvršena doprema 232 cistijerne vode od kojih 161 po unaprijed utvrđenom planu u Romsko naselje na Trlici, 52 građanima na ruralnom području naše opštine i 19 preduzećima.

Izvor: PV INFORMER