16/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Tokom mjeseca MARTA Služba zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja imala je 110 intervencija.

Bilo je 89 požara na otvorenom prostoru

U nedeljiu, 31. marta je bilo 20 intervencija što predstavlja rekord po broju intervencija za jedan dan

Kada su u pitanju požari na objektima pripadnici Službe zaštite su intervenisali na gašenju požara na porodičnim kućama u Bobovu i Kozici, požaru na elektro-instalacijama poslovnog objekta u ulici Glasinačkoj i požarima koji su zahvatili dimovodne kanale porodičnih kuća (3).

Tokom marta ukupno je bilo 89 požara na otvorenom prostoru. Gašeni su požari u krugu Opšte bolnice, krugu kasarne Vojske Crne Gore i krugu “Vektre-Optel” (3), ulicama Lovćenskoj i Prijepoljskoj, Moćevcu, Ševarima (3), Gukama (4), Potrlici, Bogiševcu, Glavici-prema Ravnama (5), Maljevcu (5), Borovici, Krejinom vrelu, Šumanama, Zenici (2), Rudnici, Dajevića hanu, Gotovuši, Vrbici (2), Otilovićima, Boščinovićima (5), Odžaku, Košudolu, Zabrđu, Mrzovićima, Brvenici (4), Bratosavini, Kotlinama (2), Orlji (2), Crljenicama (2), Vidrama, Kakmužama, Golom brdu, Đurđevića Tari, Jugovu (4), Milunićima, Kalušićima (2), Kosanici, Srdanovom grobu (2), Dobroj vodi, Velikim Krćama, Gradcu, Pandurici, Višnjici, Dragašima, Matarugama, Leovom brdu, Vukovom brdu, Podborovi, Metaljci, Strmećici, Dabovini, Kruševu, i Grevu.

Ugašeno je 10 požara smeća u kontejneru i dva požara na deponijama smeća.

Bile su dvije tehničke intervencije: saobraćajni udes i asistencija ekipi hitne službe.

Tokom marta vršeni su poslovi obezbjeđenja fudbalske utakmice.

Sve intervencije su trajale 122 sat na kojima su pripadnici službe proveli ukupno 443 radna sata.

Dopremljeno 17 cistijerni vode

U martu je izvršena doprema 17 cistijerni vode od kojih 12 po unaprijed utvrđenom planu u Romsko naselje na Trlici, cistijerne preduzećima i građanima na ruralnom području naše opštine.