22/04/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Redakciji PV Informer-a su se obratili građani koji su nezadovoljni zbog činjenice da u vrijeme kad se ekipa Hitne pomoći po pozivu građana nalazi na terenu u prostorijama Hitne pomoći u Pljevljima ne postoji lekar koji bi mogao da izvrši pregled pacijenta. Podatak o radu Hitne medicinske pomoći Pljevlja, a dobijen na sajtu Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore,  a mjesec april 2019. godine, jasno pokazuje da je od 928 obavljenih pregleda građana, broj posjeta na terenu iznosio 135 od čega 48 transporta pacijenta i dvije intervencije zbog saobraćajnog udesa.

Po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji – sistematizaciji radnih mjesta koji je izradilo Ministarstvo zdravlja za opštinu Pljevlja je određena jedna ekipa Hitne medicinske pomoć, dok su za opštine Bijelo Polje i Berane, koje se takođe nalaze na sjeveru i imaju približno isti broj stanovnika, određene dvije ekipe hitne medicinske pomoći.

Pored toga, kao uporedni primjer u opštinama Bijelo Polje i Berane postoji znatno više ljekara specijalista što njihovim građanima omogućuje znatno kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

U pljevaljskoj službi Hitne medicinske pomoći u slučaju odsustva lJekara zbog korišćenja, godišnjih odmora ili bolovanja lJekari koji rade smjenjuju se svaka 24 sata, a prilikom izlaska na teren u objektu Hitne pomoći ostaje samo medicinska sestra – tehničar. Nekoliko primjera koji su iznijeli građani ukazuju na činjenicu da su oni u takvim slučajevima bez obzira na težinu bolesti ili zbog posledica saobraćajnog udesa prepušteni sami sebi, posebno u slučajevima kad je vozilo Hitne pomoći sa medicinskom ekipom upućeno u najudaljenija sela Bobovo i Bukovicu, a takvih primjera je već bilo.

Redakcija PV Informer-a se obratila nadležnim u Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć u Podgorici i od njih dobila odgovor na pitanja koji prenosimo u cjelosti:

„U Jedinici za HMP u Pljevljima je zaposleno 5 doktora medicine, od kojih je jedan na specijalizaciji za potrebe HMP Pljevlja i 14 medicinskih tehničara i vozača. Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta iz 2015. godine predviđeno je 5 doktora medicine i 16 tehničara i vozača.

Pogrešno se tumači broj ljekara koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, jer se ta brojka odnosi na sve prijavljene ljekare koji su završili medicinski fakultet, a nama su za zasnivanje radnog odnosa neophodni ljekari sa obavljenim pripravničkim stažom i položenim stručnim ispitom.

Opština Pljevlja se nalazi u planinskim predjelima i pokriva teritoriju površine 1346 m2, u dužini od 60 km i prosječnoj širini od 25km, nepovoljni vremenski uslovi u zimskom periodu i razuđenost terena u mnogome otežavaju rad naših ekipa, pri čemu naglašavamo izuzetnu saradnju sa Službom zaštite i spašavanja opštine Pljevlja. U slučaju kada se naša ekipa nalazi na terenu radi pružanja hitnih zdravstevnih usluga, u prostorijama HMP Pljevlja ostaje medicinski tehničar koji ukoliko se u tom periodu javi pacijent za pregled, obavještava doktora na terenu, a pacijenta u slučaju potrebe usmjerava na pregled kod ljekara u Domu zdravlja, čije je radno vrijeme od 07-21h, a vikendom prema rasporedu rada DZ. Ukoliko je ovo slučaj u noćnim satima, kada DZ ne radi, medicinska usluga je dostupna u Opštoj bolnici Pljevlja.

Jedinica za HMP u Pljevljima je opremljena svom neophodnom medicinskom opremom i posjeduju dva sanitetska vozila, jedno marke Lada Niva iz 2012. godine koja je namijenjena za terenske intervencije na teško pristupačnim terenima i u zimskim uslovima. Drugo vozilo Jedinice HMP Pljevlja je reanimobil marke Ford iz 2016 godine, opremljen kompletnom savremenom opremom za zbrinjavanje traumatizovanih pacijenata na prehospitalnom nivou, kao i opremom za monitoring i reanimaciju pacijenata.

Zaposleno medicinsko osoblje u svim jedinicama Zavoda, pa tako i u HMP Pljevlja je 2016. godine, projektom koji je organizovalo Ministarstvo zdravlja prošlo obuku kojom su unapređena postojeća i stečena nova znanja o zbrinjavanju povređenih i životno ugroženih pacijenata. Takođe su prošli obuku prestižnog PHTLS kursa – internacionalnog programa za prehospitalno zbrinjavanje povrijeđenih, koji je nastao u SAD-u, promoviše kritičko razmišljanje, kao osnov za kvalitetno prehospitalno zbrinjavanje povređenih i smanjenje mortaliteta i invaliditeta.

U sklopu Zavodu za HMP postoji Edukativni centar gdje zaposleni kontinuirano uvježbavaju i nadogradjuju postojeća znanja i vještine.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je ustanova koja svoje usluge pruža u vremenu od 00-24 časa, svakodnevno, 365 dana u godini, a broj stanovnika na području Crne Gore koji gravitira ka Zavodu je 625.266. U toku protekle godine na nivou Zavoda je obavljeno 263.423 pregleda u ambulanti i 52.185 kućnih posjeta, od kojih je 14.556 transportovano na sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Svakodnevno dobijamo pohvale i izraze zahvalnosti pacijenata na rad našeg medicinskog osoblja. U toku 2019. godine je planirano renoviranje prostorija u Pljevljima, kako bi se poboljšali postojeći uslovi rada. Snadbijevanje Zavoda za HMP potrebnim lijekovama i medicinskim sredstvima se ostvaruje u saradnji sa Apotekarskom ustanovom „Montefarm“.

Izvor: PV Informer