14/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

U Osnovnom sudu u Pljevljima danas je završeno suđenje Podgoričanu Žarku Lakoviću radniku preduzeća Vatrometi Vuković, optuženog za izazivanje požara u kojem su 22. maja 2018. godine izgorjele prostorije i oprema RTV Pljevlja.

Laković je ispaljivao  vatromet sa zgrade RTV Pljevlja, 21. maja nakon koncerta Dženana Lončarevića, koji je povodom Dana nezavisnosti organizovala lokalna uprava.

U požaru je pričinjena šteta u iznosu od oko 118.000 eura. Veći dio štete oko 85.000 eura pričinjen je na zgradi u kojoj je bila smještena RTV Pljevlja, a ostatak na opremi.

Sudija Branko Pejović kazao je da će presudu donijeti u zakonskom roku i da će je dostaviti učenicima u postupku.

Prethodno je Pejović odbio predlog advokata optuženog Lakovića, Radoša Kastratovića, da novo supervještačenje uzroka požara obavi Institut za bezbjednost iz Beograda.

Pejović smatra da bi novo vještačenje odugovlačilo postupak jer se ne bi mogle utvrditi nove činjenice.

“Sud smatra da je činjenično stanje utvrđeno u dovoljnoj mjeri za presuđenje”, rekao je Pejović.

On je posjetio da je tokom trajanja postupka obavljena dva vještačenja od koje je poslednje radio Institut za prevenciju i zaštitu na radu, protiv požarnu zaštitu i razvoj.

U sudu je saslušan predstavnik vještaka iz Instituta iz Novog Sada osamdesetogodišnji dr Julije Cinkler koji je u potpusnosti ostao pri nalazu koji je ranije dostavljen sudu.

Vještaci su u svom nalazu utvrdili da je požar nastao najvjerovatnije kao posledica ispaljivanja vatrometa i da ga je najvjerovatnije izazvao dio štapina ili barutnog punjenje koji nisu izgorjeli tokom ispaljivanja vatrometa. To se, konstatuju vještaci, mogl desiti uslijed oštećenja prilikom transporta ili fabričke greške. Na to, smatraju oni, optuženi Laković nije mogao da utiče.

Na ročištu krajem prošle godine vještak protivpožarne zaštite Radovan Popović isto je kao vještaci iz Novog Sada tvrdio da su požar izazvale kutije koje su nakon ispaljivanja ostale na krovu zgrade.

On je tada rekao da Laković nije imao obevezu da ih ukloni ukoliko u odobrenju to od njega nije traženo. Tvrdio je da je Laković prilikom ispaljenja u potpunosti ispoštovao zakonsku procedure.

„Prilikom ispaljivanja bila su prisutna dva vatrogasca koji su obezbjeđivali lice mjesta. Vatrogasci su bili u obavezi da provjere kutije iz kojih je ispaljivan vatromet i da li je bezbjedan da ostane na krovu jer su za to bili i angažovani“, kazao je Popović.

Odbrana je ostala pri tvrdnji da kartonske kutije nisu mogle da izazovu požar.

Tužilac Milivoje Tomčić zatražio je da sud Lakovića oglasi krivim i kazni po zakonu jer smatra da je na nesumnjiv način utvrđena njegova krivica. Posebno, istakao je on to potvrđuju nalazi vještaka Popovića i Instituta iz Novog Sada.

Advokat Optuženog Lakovića Radoš Kastratović smatra da je jedina pravedna odluka da sud oslobodi njegovog klijenta jer nije dokazana njegova krivica, s obzirom da su vještaci svoje nalaze bazirali na pretpostavkama.

On kaže da je vještak Popović konstatovao da Laković nije propustio ni jednu radnju prilikom ispaljivanja vatrometa i da nije mogao znati da li je vatromet ispravan ili nije. Za ispaljivanje dozvole Laković je imao sva potrebna odobrenja, što je i konstatovao sud.

“Laković ništa protivzakonito nije uradio. Nije propustio ni jednu radnju da obavi prije i poslije ispaljivanja vatrometa. Nakon ispaljivanja vatrometa i on i dvojica vatrogasaca uvjerili su se da je sav sadržaj iz kutija ispaljen. Da bi se mogla zapaliti drvena konstrukcija ispod limenog krova potrebno je da na krov djeluje temperatura veća od 400 stepeni celzijusa duži vremenski period. Materijal koji to jedino može obezbjediti je ugalj a o tome vještak nije govorio”, rekao je Kastratović.

Izvor: PV INFORMER