05/03/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Tokom mjeseca MARTA Služba zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja imala je 76  intervencije

Kada su u pitanju požari na objektima pripadnici Službe zaštite su intervenisali na gašenju požara na kući u ulici Velimira Jakića, te požarima na pomoćnim objektima u Vijencu, Katunu, Boščinovićima, Selcu, Maljevcu i ulici Njegoševoj. Bilo je i pet intervencija na požarima dimnjaka na stambenim zgradama.

Ugašen je po jedan požar na putničkom motornom vozilu i plinskoj boci.

Gašeno je 55 požara trave i niskog rastinja uulici Lovćenskoj (2), Crljenicama, Maljevcu, Bušnjama (2), Kalušićima, Velikim Krćama, Gotovuši (3), Bogiševcu, Donjoj Rudnici, Vrulji (2), Šljivanskom, Ševarima (2), Mijakovićima, Devetoj, Katunu, Dabovini, Bitinskom polju, Malim Krćama, Glavici, Kosanici (4), Pauču, Kruševu, Bušnjama, Trlici, Boščinovićima, Jugovu, Popovom Dolu, Dubočici, Srdanovom Grobu, Brvenici (2), Vracama, Gajinama, Glisnici (2), Rivinama, Zabrđu, Matarugama, Purićima, Košarama, Glibaćima, Milunićima, Otilovićima, Kovaču, Đurđevića Tari, Vijencu…

Tokom marta ugašen je jedan požar na kontejneru.

Bile su tri tehničke intervencije – asistencija geronto domaćicama, poplava i spasavanje životinja usled poplave.

Tri puta su vršeni poslovi obezbjeđenja skupova.

Sve intervencije su trajale 165 sati na kojima su pripadnici službe proveli ukupno 507 radnih sati.

Dopremljene 14 cistijerni vode

U martu je izvršena doprema 14 cistijerni vode od kojih 13 po unaprijed utvrđenom planu u Romsko naselje na Trlici i jedna građanima.