16/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

April 2016. godine ostaće upamćen i teško dostižan po rekordnom broju intervencija (73) otkad se vodi precizna evidencija. Prevazišao je i april 2011. godine kada se intervenisalo 62 puta.

Intervencije su se odnosile na gašenje požara na stambenim i pomoćnim objektima, požarima četinarske i listopadne šume, trave i niskog rastinja, uglavnom na ruralnom području naše opštine. Takođe, nekoliko intervencija se odnosilo na gašenje požara četinarske šume na Bogiševcu, u gradskom parku “Vodice” i iznad graskog groblja na Ravnima.

Posle prvog talasa koji je trajao od 3. do 8. aprila kada su gašeni požari u Bakrenjačama, Bujacima, Zenici, Zabrđu, Krupicama, Dragašima, Brvenici, Gradcu – Poros i Mejtef, Ljuću, Glisnici, Kozici – Klađu, Kovaču, Šulima, Jabučnom, Kosanici, Kakmužima, Vidrama, Boljanićima… usledio je drugi, još veći i jači talas od 12. do 22. aprila kada se intervenisalo u Ljuću, Bobovu – Ograđenica, Šulima, Boščinovićima, Ivanovom polju, Srdanovom grobu, Kotlinama, Hoćevini, Rudnici, Milunićima, Ljutićima, Dabovini, Kosanici – Kozlinovači, Košarama i Kutuši, Gradcu, Vodoplavu, Kozici – Crni vrh, Borovici, Jabučnom, Maljevcu, Selcu, Crnoborima, Kotlajićima, Boljanićima, Kovaču, Kominima… Na većini ovih lokacija bili su ugroženi stambeni i pomoćni objekti mještana, stogovi sijena kao i zasadi voća koji su u poslednjim momentima spašavani od uništenja. Svakako, važno je napomenuti da su se požari razvijali na lokacijama koje su na velikim udaljenostima od grada i međusobno jedna od druge preko sto kilometara.

Sve intervencije službe tokom aprila su trajale 242 sat a pripadnici službe su na njima proveli preko 887 sat i utrošili 141 m3 vode.

Izgorjela je kuća Draga – Miša Rončevića u Ograđenici u MZ Bobovo ali su s obzirom na udaljenost i pod uticajem jakog vjetra ipak spašeni pomoćni objekti u neposrednoj blizini. Imajući u vidu nadasve humani karakter poslova kojim se bave, pripadnici službe su već ovih dana u saradnji sa zaposlenima u lokalnoj upravi opštine Pljevlja pokrenuli akciju prikupljanja novčanih sredstava, kako bi se od istih bar djelimično vlasniku nadoknadilo pokućstvo bez kojeg je ostao.

Izgorjeli su pomoćni objekti u Boljanićima i Ljutićima do kojih je došlo nepažnjom usled pečenja rakije i Kosanici gdje se radilo o dojavi prolaznika a ne mještana. Po dolasku pripadnika službe na lice mjesta spriječeno je prenošenje požara na okolne objekte i izazivanje još veće materijalne štete po imovinu vlasnika.

Istakli bi požar visoke četinarske šume u Kljunu u MZ Šula gdje se požar razvijao u nepristupačnim padinama kanjona i pod uticajem veoma jakog vjetra prijetio da ugrozi kuće i pomoćne objekte vlasništvo porodica Soković, Šarac i Svrkota na obodu kanjona. Po povratku sa intervencije i borbe sa vatrom tokom cijele noći između 13. i 14. aprila, sedam pripadnika službe je zatražilo ljekarsku pomoć usled pretjerane izloženosti produktima gorenja a jedan je zadržan na bolničkom liječenju.

Takođe, ne manje značajnu intervenciju, pripadnici službe su imali u Crnom vrhu u MZ Kozica gdje je požar izazvan u četinarskoj šumi, djelimično zahvatio lager od 3. 000 m3 tek osječene oblove građe. Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji i pristupačnosti lica mjesta mehanizaciji službe, požar je lokalizovan a potom i potpuno ugašen, te je na taj način spriječeno da ugrozi katune vlasništvo porodice Gačević.

Ne smijemo a da ne pomenemo požar mlade, guste borove šume na Maljevcu gdje se radilo o klasičnoj namjeri izazivanja velike štete. Znajući o kakvoj se vrsti požara radi, služba je gotovo sve svoje snage usmjerila na gašenje požara na kojem je učestvovalo 12 pripadnika službe sa šest vozila. Na požaru je utrošeno preko 15 m3 vode.

Blagovremenom dojavom a potom i brzom intervencijom pripadnika službe spriječeno je da požar četinarske šume pored magistralnog puta Pljevlja – Đurđevića Tara na Kosanici – Kozlinovača zahvati trafostanicu u blizini.

I konačno, da istaknemo intervenciju od 25. aprila na gašenju požara na krovnoj konstrukciji stambene zgrade u ul. Mila Peruničića, gdje su pravovremenom intervencijom pripadnika službe spriječene nemjerljive posledice. Inače, pomenuti objekat slovi za najdužu zgradu na Balkanu.

Specifičnost svih požara u četinarskim šumama je da su se potpomognuti vjetrom razvijali kao u ljetnjem periodu odn. posle prestanka bujanja vegetacije. Izazvani su isključivo od neodgovornih lica čija se neodgovornost povećava iz godine u godinu ali bez posledica i kaznenih mjera po iste, koji su u njihovom podmetanju vidjeli svoju sitnu korist u kasnijem periodu. Ta lica ne razmišljaju o posledicama koje takve njihove radnje mogu da proizvedu. Često ugrožavaju imovinu mještana gdje se uglavnom radi o staračkim, iznemoglim ili napuštenim domaćinstvima. Takav primjer je selo Selac koje je skoro napušteno sa nesređenim okućnicama. Očigledno je da u svakom kraju naše opštine postoje takva lica.

Hoćemo da naglasimo lošu odn. djelimičnu pomoć i saradnju mještana u gašenju požara na pomenutim područjima i to samo tamo gdje se radilo o ugrožavanju požarom sopstvene imovine.

U proceduri su izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju a koje se tiču statusa pripadnika ovih službi u sistemu zaštite i spašavanja. U izmjenama zakona aktivno učešće su uzeli i predstavnici naše službe sa svojim konstruktivnim predlozima.

Želimo da istaknemo da je u proceduri konačnog rešavanja status novih vatrogasnih vozila koje u službi željno isčekuju imajući u vidu stanje postojećeg voznog parka.

I ovaj put kao i mnogo puta do sad, iz Službe zaštite i spašavanja upućuju apel građanima da ne pale vatru na otvorenom jer je čišćenje livada i spaljenjem trave i rastinja iz prethodnog vegeracionog perioda odn. tzv. proljećna kosidba zabranjena. Na taj način izazivaju opštu opasnost a takve aktivnosti su strogo sankcionisane zakonom.

Službi veliki problem predstavljaju kasne i često neprecizne dojave požara. Građani moraju biti svjesni da njihovi pozivi upućeni Službi zaštite i spašavanja moraju biti odraz realnih i objektivnih opasnosti koje se dešavaju na terenu. Služba zaštite i spašavanja je organizovana prvenstveno za zaštitu urbanog područja opštine po više vrsta rizika. Svako njeno udaljavanje od grada predstavlja slabljenje njene operativne snage pa samim tim i ugrožavanje sigurnosti građana i imovine. Ovog puta smo odgovorili na sve pozive i stigli na sve lokacije. Postavlja se pitanja dali ćemo sledeći put!?

I ovog puta do izražaja je došla požrtvovanost i angažovanje pripadnika službe koji su sve svoje obaveze i zadatke izvršavali profesinalno i odgovorno. Iskazali su dobru volju u granicama svojih mogućnosti imajući u obzir raspoloživu tehniku i mehanizaciju.

O svim aktivnostima službe kako operativnog tako i preventivnog karaktera, građani mogu da se informišu putem internet portala službe www.vatrogasci-pljevlja.com

Izvor: PV portal