16/04/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

NVO Mladi Romi uputili su apel predsjedniku Opštine Pljevlja Igoru Goluboviću, za hitno rješavanje problema sa snabdijevanjem vodom romskog naselja Trlica, a nakon što su im na ovaj problem još jednom ukazali stanovnici naselja.

Podsjećaju da su 15. aprila, poslali dopis sa istom molbom predsjedniku Opštine, ali formalan odgovor sa njihove strane je izostao.

Po informacijama koje smo dobili od stanovnika ovog naselja, na ovaj problem su više puta ukazivali nadležnim organima ali i cjelokupnoj javnosti. Po informacijama koje imamo od njih, oni su kontaktirali Vatrogasnu jedinicu Pljevlja sa molbom da im pomognu i dopreme vodu u rezervoare koji su postavljeni u naselju, ali do toga ovog puta nije došlo. Takođe, veliki problem, na koji su nam takođe ukazali, predstavlja i to da ukoliko se voda pak i dopremi, zalihe traju svega dva do tri dana”, saopšio je izvršni direktor NVO Mladi Romi Samir Jaha.

Imajući u vidu cjelokupnu situaciju u Crnoj Gori u pogledu epidemije virusom COVID-19, a sa druge strane, imajući u vidu čijenicu da u ovom romskom naselju živi oko 60 osoba, odnosno 11 porodica, ovaj problem neophodno je pod hitno riješiti.

“Održavanje higijene krucijalno za prevenciju pojave i širenja epidemije korona virusa, a pošto ovo naselje nema adekvatan pristup snabdijevanja vodom samim tim ne mogu adekvatno obavljati ni osnovne preporuke o održavanju lične higijene ali i higijene prostora u kojem žive a koje su date od strane Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) Vlade Crne Gore. Pravo na vodu je osnovno ljudsko pravo koje je prepoznato od strane Ujedinjenih nacija, još od 2010. godine, a Crna Gora kao članica UN-a dužna je da svim svojim građanima obezbijedi nesmetano uživanje ovog prava”, dodaje Jaha.

Osnovna ljudska prava na bezbjednu vodu za piće i čistoću odnose se na svako ljudsko biće i potpuno su priznata i podržana i od strane Evropske unije u njenim diplomatskim naporima i razvojnoj politici, a samim tim Crna Gora kao zemlja lider u integracijama mora obezbijediti svim svojim građanima pristup ovom pravu.

Međutim, ovo nije jedini problem sa kojim se stanovnici tog naselja susrijeću. Prema njihovim navodima, tokom prvog talasa epidemije, pomoć koju su dobili bila je prilično mala i nije zadovoljavala osnovne ljudske potrebe, pa su oskudijevali u hrani i piću. Takođe, zbog ograničenog kretanja, u ovom periodu nijesu mogli ništa da rade.

“Da je situacija u naselju jako teška govori i činjenica da niko od stanovnika nema stalno zaposlenje već svoje prihode obezbjeđuju od skupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, što je posebno problematično u periodu epidemije koronavirusa. Po njihovim navodima, RE zajednica u ovom naselju živi u ekstremno lošim uslovima. Samo naselje je nekoliko kilometara udaljeno od Pljevalja, sa svih strana je okruženo deponijom laporca i smeća. Veliki problem su prašina koja se širi sa deponije i smrad sa deponije komunalnog otpada. Zbog toga su djeca iz naselja vrlo često bolesna, a zdravlje ime je ozbiljno narušeno”, pojašnjava direktor ove organizacije.

On smatra da je neprihvatljivo da i poslije više medijskih priča i apelima, Opština Pljevlja i dalje ne pokazuje napore da sistemski riješi ove probleme i pomogne RE zajednici.

“Stoga, još jednom apelujemo na Opštinu Pljevlja i nadležne institucije da pod hitno mora naći rješenje za gore navedene probleme i na taj način da ozbiljnije povede računa o RE zajednici u naselju Trlica, kako bi im obezbijedila normalne uslove za život, uz puno poštovanje ljudskih prava i dostojanstva svih građana”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Fos media