05/03/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Tokom 2020. godine Služba zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja imala je 406 intervencija ili 33,8 mjesečno

Kada su u pitanju vrste intervencija koje se odnose na požare, na stambenim objektima je ugašeno 11 požara, pomoćnim 12 a poslovnim 4. Takođe što se tiče požara vatrogasci-spasioci 27 puta su intervenisali kod požara dimnjaka i 7 požara koji su zahvatili el. instalacije i uređaje.

Vatrogasci-spasioci intervencisali su 191 put na gašenju požara na otvorenom od koji su 64 bili šumski požari. Ugašena su 3 požara piljevine i deponije okoraka te po 2 požara sijena i zapaljivih gasova.

Gašeno je i 40 požara rasutog smeća i na kontejnerima.

Ugašena su 3 požara na automobilima.

Kada su u pitanju tehničke intervencije vatrogasci-spasioci su imali 67 intervencija od kojih su se 22 odnosile na odstranjivanja gmizavaca, 3 puta u spasavanju životinja, 11 puta su intervenisali prilikom poplava, 2 puta prilikom saobraćajnih udesa i 3 puta su prali kolovoz poslije saobraćajnih udesa. Jednom su intervencisali na pretraživanje terena u potrazi za nestalim licem dok se 25 odnosilo da druge vrste tehničkih intervencija.

Vršeni su poslovi obezbjeđenja sportskih, kulturnih i drugih skupova 33 puta.

Bile su 4 lažne dojave građana.

Sve intervencije su trajale 876 sati na kojima su pripadnici službe proveli ukupno 2.721 radni sat.

Najveći broj intervencija Služba zaštite i spašavanja imala je u martu (116) na kojima su vatrogasci-spasioci proveli 1.447 radnih sati a najmanje u januaru (7).

Kada su u pitanju dani u sedmici najviše intervenija bilo je subotom (68) a najmanje srijedom (42).

Na intervencijama je utrošeno 405 m3 vode.

Dopremljeno 287 cistijerni vode

Tokom 2020. godine izvršena je doprema 287 cistijerni vode (1.565 m3)od kojih 243 (1.297 m3)u Romsko naselje na Trlici, 28 (162 m3) građanima i 16 (106 m3)preduzećima.