09/12/2023
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

U okviru realizacije projekta Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2016. godinu“,  Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori, organizovala je 02.11.2016. godine u Podgorici sastanak  Izbornog panela  sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave na kojem su prezentovane prakse kandidovane za dobijanje statusa najbolje prakse u 2016. godini u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali članovi Izbornog panela: Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić , šefica Odsjeka za praćenje i sprovođenje propisa Ministarstva unutrašnjih poslova Olivera Grbović, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić, predstavnica Kancelarije OEBS-a u Crnoj GoriSvetlana Laušević i sekrtetarka radnih tijela za evropske integracije i međunarodnu saradnju  Zajendice opština Crne Gore Vanja Starovlah.

Osluškujući potrebe građana i civilnog sektora za kvalitetnim i kontinuiranim servisima koje pružaju jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa zahtjevima za usklađivnjem sa EU standardima u različitim oblastima, najbolje prakse u lokalnoj samoupravi ove godine biraju se iz četiri  tematske oblasti, i to:

  • Prakse lokalnih samouprava u oblasti pristupačnosti za osobe s invaliditetom
  • Funkcionisanje jedinica lokalnih samouprava u akcidentnim situacijama
  • Saradnja sa civilnim sektorom u ostvarivanju strateških ciljeva lokalne zajednice
  • Zaštita životne sredine u funkciji održivog razvoja lokalne zajednice

U okviru teme Prakse lokalnih samouprava u oblasti pristupačnosti za osobe s invaliditetom” prakse su kandidovale:

  • Opština Bijelo Polje– „Mala grupna zajednica“  – praksu je prezentovao Ensad Omerović, vd direktor Dnevnog centra „Tisa“ i
  • Opština Šavnik–  „Pristupačnost- jednaka mogućnost za sve“– praksu je prezentovala Milijana Ašanin, rukovodilac Službe predsjednika opštine;

U okviru teme “Funkcionisanje jedinica lokalnih samouprava u akcidentnim situacijama” praksu je kandidovala Opština Pljevlja –  Internet prezentacija – web portal službe zaštite i spašavanja opštine Pljevlja“ – praksu je prezentovao  Ratko Pejović, komandir Odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku;

U okviru teme Saradnja sa civilnim sektorom u ostvarivanju strateških ciljeva lokalne zajednice“, prakse su kandidovale:

  • Opština Tivat – „Projekat RE asistent i medijator u nastavi“– praksu je prezentovala Ivona Petrovićčlanica Tima za pisanje i implementaciju projekata i
  • Opština Kotor – „Jačanje saradnje sa civilnim sektorom u Opštini Kotor u cilju unapređenja ljudskih prava i zaštite manjina“ – praksu je prezentovala  Madalena Martinović, savjetnica za NVO u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti;

U okviru teme  „Zaštita životne sredine u funkciji održivog razvoja lokalne zajednice“, prakse su kandidovale:

  • Opština Tivat – „Zeleni tim“– praksu je prezentovala Tatjana Jelić, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i
  • Opština Mojkovac – „Unapređenje zaštite životne sredine i održivo upravljanje prirodnim resursima u opštini Mojkovac“– praksu je prezentovala  Jelena Vučetićprojekt menadžer.

Nakon prezentacija kandidovanih praksi, Izborni panel je održao sastanak na kojem su, u skladu sa Programom utvrđenim kriterijumima, analizirane sve kandidovane prakse.

Izborni panel će na posebnoj sjednici donijeti Odluku o izboru najboljih praksi, o čemu će biti obaviješteni svi učesnici u Programu najbolje prakse za 2016. godinu.

%d