14/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

7. 11. 2016. HERCEG NOVI

Služba zaštite i spasavanja Herceg Novi jedna od najbolje opremljenih u državi

Herceg Novi ima jednu od najopremljenijih Službi zaštite i spasavanja u državi, koja je spremna i sposobna da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postave, kazao je predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Andrija Radman na današnjoj konferenciji za novinare.

“Lokalna samouprava je prepoznala da je ovo jedna od ključnih službi kojoj treba posvetiti posebnu pažnu, da ulaganje u ovu Službu nikako ne može biti ni preveliko ni potpuno iscrpljeno, jer je potrebno u kontinuitetu ovu Službu dizati na jedan veći nivo jer u datom momentu svi od te Službe zavisimo, a ukoliko oni zakažu, štete se ne mogu mjeriti materijalnim vrijednostima”, rekao je Radman.

Načelnik Službe Aleksandar Škobalj istakao je da su značajna ulaganja u opremu, ljudstvo i obuku, te brojne preventivne akcije odmah pokazali dobre rezultate.

 “U 2015. smo imali 10 šumskih požara, dok u 2016. samo tri, zapaljenih kontejnera i deponija lani 39, a ove godine 21 slučaj”, kazao Škobalj.

Takođe, od 2015. do danas Služba zaštite i spasavanja nije imala niti jednu intervenciju u slučaju poplava.

Jedina su Služba u Crnoj Gori koja od kraja 2015. godine posjeduje tim za spašavanje iz nepristupačnih  terena, a od od maja ove godine su i u pilot projektu spasavanja na moru, u saradnji sa firmom “Emergensea”.

Ovaj korak je višestruko važan za jedno turističko mjesto na moru, ocijenio je Škobalj – radi spasavanja u slučaju nezgoda na brodovima, za potrebe Hitne pomoći, kao i za transport vatrogasaca-spasilaca do Luštice u slučaju potrebe.

“To je novi segment koji treba unapređivati, jačati i u tehničkom smislu i kroz obuke”, kazao je Škobalj i dodao da je u planu ronilačka obuka za četiri pripadnika Službe.

Herceg Novi jedini u Crnoj Gori ima plan zaštite i spasavanja u slučaju zemljotresa, a izrađeni su i planovi zaštite i spasavanja u slučaju požara i poplava. U realizaciji je i plan za slučaj klizišta i odrona.

Bolji uslovi za rad i modernizacija Službe

Značajno su poboljšani uslovi rada vatrogasaca-spasilaca – od priznavanja većeg beneficiranog radnog staža do modernizacije opreme koju koriste.

Nabavljen je “tetra” sistem koji omogućava najbolju komunikaciju sa srodnim službama u slučaju potrebe.

“Posvetili smo pažnju i onome što je nekada bio jedan od razvijenijih sistema komunikacije – radioamaterska služba. Tako da je Herceg Novi jedan od prvih u Crnoj Gori napravio osnove za takozvanu radio-mrežu za opasnosti, te pokrio cijelu teritoriju opštine sistemom radioamaterske veze koju koriste i planinari, radioamateri, lovci… Od momenta uočavanja problema do akcije naša Služba sada ima najbrže reagovanje u okruženju”, objasnio je Radman, i napomenuo da je u zaleđu našeg grada postavljen novi repetitor, što omogućava jači radio signal na tom području.

 “Modernizovali smo dva stara vozila koja su bila van funkcije, a koja koristimo u slučaju šumskih požara. Kupili smo novo malo navalno vatrogasno vozilo, za kojim je i ranije bilo potrebe, ali to nije bilo prepoznato. Ovo vozilo je namijenjeno za Šetalište, Škver, uske ulice na rivijeri i u drugim djelovima grada gdje do sada nismo mogli na ovaj način pristupiti, naročito u ljetnjem periodu”,navodi Škobalj.

Uloženo je u kupovinu ljetnje i zimske radne unifrome, interventne uniforme za brzo reagovanje, opreme za poplave, za tehničke intervencije i saobraćajne udese, za hvatanje zmija i gmizavaca, a rekonstuisana je i unutrašnjost Vatrogasnog doma u Meljinama.

Kupljene su uniforme i oprema i za pripadnike Planinarskog kluba “Subra”, koji su neprocjenjiva pomoć u akcijama spasavanja na nepristupačnim terenima.

Formirano je vatrogasno odjeljenje u mjestu Mrkovi na Luštici i ovo je prvi put da je tokom cijele godine stacionirano vozilo na tom poluostrvu, što značajno unapređuje zaštitu građana tog dijela opštine, istakao je Škobalj. Kako je kazao, to je ostvareno zahvaljujući odličnim odnosima sa pripadnicima Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Krtoli”.

Saradnja na tromeđi

Dobro su sagledani svi aspekti djelovanja Službe, koji se ne mogu ograničiti samo na našu opštinu, te je i inicirana saradnja u regionu – sa vatrogasnim jedinicama i službama zaštite iz Kotora, Tivta, Dubrovnika i Trebinja…

“Imamo za rezultat mnogo bolju koordinaciju i u slučaju potrebe za djelovanjem mnogo efikasniji odgovor na sve ono što se može desiti na tromeđi”, kazao je Radman.

Škobalj je podjetio da je Međunarodna taktičko-pokazna vježba u maju ove godine u Igalu bila demostracija spremnosti i sposobnosti naše, ali i drugih službi. Kako je istakao, “prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i Direktoratu za vanredne situacije Crne Gore, zaslužujemo najvišu moguću ocjenu”.

Nastavak ulaganja

Plan je da se nastavi stalno ulaganje u Službu zaštite i spasavanja u tehničkom i operativnom smislu.

“Za ove dvije godine, Služba je postavljena na zdrave noge, na onaj nivo koji je potreban. Imamo jednu od savremenijih službi s kojom se možemo ponositi i nećemo stati na ovome”, zaključio je Radman.

Slijede: jačanje službe spasavanja na moru, dalja usavršavanja službenika, kupovina dodatne opreme za gašenje požara na otvorenom, rekonstrukcija spoljnjeg dijela Vatrogasnog doma, te stalna edukacija mladih kroz saradnju sa vrtićima i školama.

Nastavlja se i saradnja sa kolegama iz drugih gradova. Prepoznato je da u Boki ne postoji plovilo koji ima sistem za gašenje požara na plovilima, a što je veoma značajno ako se uzmu u obzir brojni projekti koji se realizuju u zalivu.

Kako je informisao Škobalj, ovo bi bila važna i velika investicija, te se pregovara da ona bude realizovana kroz zajednički projekat Herceg Novog, Kotora i Tivta