30/05/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Služba zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja je tokom 2016. godine intervenisala 304 puta, stoji u godišnjem izvještaju.

Najviše intervencija Služba zaštite je imala u martu ( 73 ), decembru ( 46 ) i julu ( 33 ). Na svim intervencijama pripadnici Službe zaštite proveli su 2.046 sati.

Iako su povoljne vremenske prilike u ljetnim mjesecima znatno uticale da se pojavi manji broj požara na otvorenom prostoru u klasifikaciji intervencija najzastupljenije su one na gašenju šumskih požara, trave i niskog rastinja ( 98 – 32 % ). I ove godine najviše požara se dogodilo u toku proljećnih mjeseci. Pojava požara u ranim proljetnim mjesecima uglavnom je posljedica nekontrolisanog loženja vatre na otvorenom prostoru i spaljivanja sasušene trave i korova iz prošlogodišnjeg vegetacionog perioda.

Požari na stambenim, pomoćnim i poslovnim objektima ( 58 –  19 % ) predstavljaju veliku opasnost za ljude i imovinu. Oni nastaju na objektima u kojima ljudi borave, pa iz tih razloga predstavljaju veliku opasnost – kazali su nam u službi zaštite.

Požari koji se događaju na objektima koji se nalaze na seoskom i prigradskom području pričinjavaju znatnu materijalnu štetu, jer se obično kasno otkriju, ili kasno dojave Službi zaštite, tako da se u većini slučajeva intervencija sastoji u sprečavanju da se požar proširi na susjedne objekte pa samim tim umanje još veće materijalne štete po imovinu građana.

Požari na dimnjacima tokom sezone grijanja u našem gradu su značajno zastupljeni u strukturi intervencija Službe zaštite ( 26 – 9 % ). Oni predstavljaju izraženu opasnost po stambene objekte i mogu izazvati velike materijalne štete. U velikom broju slučajeva razlog je neredovno čišćenje dimnjaka, jer nataloženi produkti sagorijevanja su idealna podloga za paljenje dimovodnog kanala uz razvoj temperature od 10000 C. Svaka od intervencija je iskorišćena od strane pripadnika službe da se vlasnicima objekata ili korisnicima stanova u zgradama kolektivnog stanovanja kod kojih je došlo do upale dimovodnih kanala predoče opasnosti koje ti procesi nose i ukaže na neophodnost redovnog i kvalitetnog čišćenja istih.

Požari na vozilima su takođe značajno zastupljeni u strukturi intervencija službe ( 7 ) kao i požari na kontejnerima i deponijama smeća ( 19 – 6 % ).

Tokom protekle godine Služba zaštite je imala 52 – 17 % tehničke intervencije ( poplave, intervencije prilikom saobraćajnih udesa… ) i 39 – 13 % intervencija obezbjeđenja – dežurstva prilikom javnih okupljanja.

Tokom prošle godine pojavio se određeni broj zmija u objektima i vozilima pa je nabavljena odgovarajaća oprema za hvatanje i prenos gmizavaca što je pripadnicima službe znatno olakšalo ovu vrstu intrvencija.

Tokom 2016. godine izvršena je doprema 204 cistijerne vode od čega 155 u Romsko naselje na Trlici, 33 cistijerne građanima ruralnog područja naše opštine i 16 cistijerni vode preduzećima.

Operativni radnici Službe zaštite su izveli nekoliko pokaznih vježbi na spašavanju ljudi i imovine ugroženih raznim rizicima. Sve aktivnosti na planu obuke koje je Služba zaštite samoinicijativno izvodila, izvođene su u nepovoljnim uslovima, jer Služba ne posjeduje poligon koji je neophodan za svakodnevno uvježbavanje i sticanje psihofizičke kondicije, a sve u cilju podizanja operativne spremnosti na što veći nivo. Takođe, pripadnici Službe zaštite su tokom 2016. godine učestvovali na niz seminara, obuka, kurseva, predavanja i prezentacija.

U decembru 2016. godine Skupština opštine Pljevlja donijela je odluku kojom se Predsjednik opštine Pljevlja ovlašćuje da potpiše ugovor sa Ministarstvom finansija kojim bi Služba zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja preuzela tri vozila marke “Mercedes”. Potpisivanjem ovog ugovora i stavljanjem ovih vozila u upotrebu Služba zaštite bi bila kvalitetno opremljena vozilima za duži vremenski rok.

Tokom 2016. godine izvršena je nabavka najsavremenijih vatrogasnih šlemova od kojih je deset donacija Rudnika uglja. Šlemovi predstavljaju sam vrh zaštitne opreme u ovoj oblasti a posjeduju je vatrogasci najopremljenijih sastava u Evropi.

Takođe, tokom 2016. godine izvršena je nabavka ručnih radio veza tako da sada svaki pripadnik operativnog sastava ima ličnu radio vezu čime je komunikacija i operativnost podignuta na znatno veći nivo.

Kroz projekat „Prekogranična zaštita od požara“ svi pripadnici službe dobili su kombinezone za gašenje šumskih požara, protivpožarne šlemove za vizirom, zaštitne rukavice, naprtnjače, protivpožarne metle, vatrogasni opasače. Ukupna vrijednost opreme je oko 15.000 eura.

Kompanija Vektra  Jakić poklonila je dio vatrogasne opreme koju je posjedovala u svojim magacinima a radi se o pumpi za pretakanje CO2, prenosnim benzinskim pumpama za crpljenje vode, više komada mlaznica, razdjelnica, metalnih metli  i drugih elemenata za uspostavljanje vatrogasnog sistema crijeva prilikom gašenja požara kao i određen broj p.p. aparata raznih tipova i karakteristika. Radi se o korištenoj opremi koja je stavljena u funkciju i veoma je korisna. Slobodna procijenjena vrijednost u slučaju kupovine je oko 6.000 eura.

U prošloj godini spasilac – vatrogasac Službi zaštite i spašavanja opštine Pljevlja Rosić Branko je za iskazanu profesionalnost, stručnost i nesebičnost tokom obavljanja službenih zadataka dobio novčanu nagradu koju dodjeljuje Direktorat za vanredne situacije i civilnu bezjednost MUP-a Crne Gore.

Opština Pljevlja a preko Službe zaštite i spašavanja je u toku 2016. godine na poziv Zajednice opština Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova i OEBS-a kandidovala projekat web portal – internet prezentacija Službe zaštite za konkurs “Primjer najbolje prakse u lokalnoj samoupravi” na temu “Reagovanje lokalnih uprava u akcidentnim situacijama”. Tom prilikom kandidovani projekat je u konkurenciji više kandidovanih projekata iz više opština u Crnoj Gori nagrađen a Opština Pljevlja je dobila plaketu kao nosilac “Primjera najbolje prakse u lokalnoj samoupravi”.

U 2016. godini pomenuti web portal je u potpunosti zaživio. Na njemu su građani redovno i ažurno informisani o svim aktivnostima službe operativnog i preventivnog karaktera. Takođe se na istom mogu upoznati sa organizacijom rada, opremom kuju služba posjeduje, istorijatom i tradicijom, internim evidencijama te fotografijama, videozapisima sa intervencija, obuka…

Adresa web portala je www.vatrogasci-pljevlja.com .

Izvor: PV Informer