30/05/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

23 intervencije Službe zaštite i spašavanja – Rekordan broj intervencija za januar

Kada se radi o vrstama intervencija većinom su to bile tehničke intervencije koje se odnose na korišćenje motornih sanki u transportu bolesnih lica i dopremi hrane i lijekova (7) u Crnoborima, Bitinskom polju, Crljenicama, Vaškovu, Čestinu dva puta i Vukovom brdu. Takođe, tokom januara vršeni su poslovi obezbjeđenja javnih okupljanja (4) i tehnička intervencija – pomoć maloljetnom licu u skidanju sa krova i poplava u stanu stambene zgrade u ul. Boljanićkoj i zgradi Opštine Pljevlja u ul. Kralja Petra I.

Kada se radi o požarima na objektima pripadnici Službe zaštite su intervenisali na gašenju požara na pomoćnom objektu – sušari u Vodoplavu i prilikom požara na dimnjacima (5), od čega su dvije intervencije odnosile na požare na dimnjacima stambenih zgrada.

Gašena su požari na teretnim vozilima (2) vlasništvo DOO “Čistoće” i požar na buldozeru – gusjeničaru u kopu Rudnika uglja.

Sve intervencije su trajale ukupno 43 sata na kojim su pripadnici službe proveli ukupno 109 radnih sati.

Dopremljeno 11 cistijerni vode

U decembru je izvršena doprema 14 cistijerni vode od kojih 4 po unaprijed utvrđenom planu u Romsko naselje na Trlici i 7 cistijerni vode građanima na ruralnom području naše opštine.