01/03/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Kao po navici i poslije pauze od desetak dana uglavnom zbog nepovoljnih metereoloških uslova za podmetanje i razvijanje požara na otvorenom, u periodu od 16. – 20. marta pripadnici Službe zaštite gasili su požare na 26 različitih lokacija.

Gašeni su uglavnom požari trave i niskog rastinja i u nekoliko slučajeva četinarske i listopadne šume.

Pomenuti požari su se potpomognuti vjetrom brzo širili. Ugrožavali su imovinu mještana ali je samo angažovanošću pripadnika Službe zaštite izbjegnuta materijalna šteta po iste. O ugrožavanju ionako ugrožene životne sredine da i ne govorimo.

Požari su se razvijali na lokacijama koje nijesu pristupačne za vozila službe pa je većina njih gašena naprtnjača. Svi požari su lokalizovani a potom i u potpunosti ugašeni.

Razlika u odnosu na predhodne požare je što su se počeli podmetati na mjestima koja su relativno udaljena od gradskog područja.

Ono što je zajedničko za sve požare je da ih izazivaju neodgovorni pojedinci. Služba zaštite je u stalnoj komunikaciji sa Upravom policije. Dogovoreno je da sve dojave o požarima budu prijavljene njihovoj kriminalističkoj službi koja će sve slučajeve podmetanja požara pa tako i izazivanje opšte opasanosti procesuirati.

U nastavku možete pogledati kolika je bila angažovanost pripadnika Službe zaštite i lokacije gdje su tokom protekla četiri dana požari gašeni.

Četvrtak, 16. mart

1. Požar četinarske šume, trave i niskog rastinja na Maljevcu. Na intervenciji je od 14:25 -17:50 učestvovalo osam pripadnika službe sa tri vozila. Požar je ugrožavao pomoćne objekte.
2. Požar trave i niskog rastinja u Ljutićima. Na intervenciji su od 14:45 – 17:40 učestvovala četiri pripadnika službe sa jednim vozilom. Požar je ugrožava porodične kuće Ćirovića.
3. Požar trave i niskog rastinja u Ševarima. Na intervenciji su od 14:53 – 15:30 učestvovala tri pripadnika službe sa jednim vozilom.
4. Požar trave i niskog rastinja na Dajevića hanu. Na intervenciji su od 20:25 do 20:50 učestvovala tri pripadnika službe sa jednim vozilom.
5. Požar trave i niskog rastinja na Bakrenjačama. Na intervenciji su od 21:50 do 22:05 učestvovala tri pripadnika službe sa jednim vozilom.

Petak, 17. mart

1. Požar trave i niskog rastinja u Matarugama. Na intervenciji je od 13:25 – 15:55 učestvovalo pet pripadnika službe sa jednim vozilom. Požar je ugrožava porodične kuće Gačevića.
2. Požar stogova sijena u Gornjem selu. Na intervenciji su od 15:35 do 19:30 učestvovala četiri pripadnika službe sa jednim vozilom. Postojala je opasnost da se požar sa stogova sijena proširi na pomoćne objekte u blizini.
3. Požar trave i niskog rastinja u Brvenici. Na intervenciji su od 15:55 do 17:10 učestvovala četiri pripadnika službe sa jednim vozilom.
4. Požar hrastove šume, trave i niskog rastinja u Velikim Krćama. Na intervenciji je od 16:10 do 18:50 učestvovalo pet pripadnika službe sa jednim vozilom.
5. Požar četinarske šume, trave i niskog rastinja iznad Manastira “Sv. Trojice”. Na intervenciji su od 16:45 do 17:30 učestvovala dva pripadnika službe sa jednim vozilom.
6. Požar trave i niskog rastinja sa desne strane puta prema gradskom groblju na Ravnima. Na intervenciji su od 17:30 do 18:15 učestvovala četiri pripadnika službe sa dva vozila.
7. Požar trave i niskog rastinja u ul. Behaudina Selmanovića – Selmana. Na intervenciji su od 18:40 do 19:25 učestvovala četiri pripadnika službe sa jednim vozilom.

Subota, 18. mart

1. Požar trave i niskog rastinja u Grevu. Na intervenciji je od 12:10 do 13:10 učestvovalo pet pripadnika službe sa jednim vozilom.
2. Požar četinarske šume, trave i niskog rastinja u Dragašima. Na intervenciji je od 13:40 do 17:40 učestvovalo pet pripadnika službe sa jednim vozilom.Požar je ugrožavao porodične kuće Grbovića.
3. Požar trave i niskog rastinja na Bogiševcu. Na intervenciji su od 13:45 do 14:20 učestvovala dva pripadnika službe sa jednim vozilom.
4. Požar trave i niskog rastinja na Bogiševcu. Na intervenciji su od 18:15 do 18:50 učestvovala tri pripadnika službe sa jednim vozilom.
5. Požar trave, niskog rastinja i kleka na Dajevića hanu. Na intervenciji su od 19:15 do 19:50 učestvovala dva pripadnika službe sa jednim vozilom.
6. Požar hrastove šume, trave i niskog rastinja u Vidrama. Na intervenciji od 20:20 do 21:20 učestvovala dva pripadnika službe sa jednim vozilom.

Nedjelja, 19. mart

1. Požar trave i niskog rastinja u Krćama. Na interveniji su od 00:05 do 02:35 učestvovala četiri pripadnika službe sa jednim vozilom.
2. Požar četinarske šume, trave i niskog rastinja u Pušonjskom dolu. Na intervenciji su od 13:10 do 17:55 učestvovala četiri pripadnika službe sa jednim vozilom. Požar je ugrožavao porodične kuće Ostojića.
3. Požar trave i niskog rastinja u Malim Krćama. Na intervenciji je od 13:30 do 15:35 učestvovalo pet pripadnika službe sa jednim vozilom.
4. Požar trave i niskog rastinja na Bogiševcu. Na intervenciji su od 14:45 do 15:25 učestvovala tri pripadnika službe sa jednim vozilom.
5. Požar trave i niskog rastinja u Rađevićima. Na intervenciji je od 16:10 do 18:30 učestvovalo pet pripadnika službe sa jednim vozilom.
6. Požar trave i niskog rastinja u Dragašima. Na intervenciji su od 18:15 do 20:25 učestvovala četiri pripadnika službe sa jednim vozilom.
7. Požar sijena, trave i niskog rastinja u Kalušićima. Na intervenciji su od 20:35 do 21:50 učestvovala četiri pripadnika službe sa jednim vozilom.
8. Požar trave, niskog rastinja i kleka u Ljuću. Na intervenciji su od 20:50 do 22:00 učestvovala dva pripadnika službe sa jednim vozilom.

Izvor: PV Informer