05/12/2023
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Prethodnih dana mnogo se pisalo i pričalo o angažovanju Službe zaštite i spašavanja i njenih pripadnika. Ono što je karakteristično je da je broj intervencija za mart od 139, za 262 % prevazišao isti mjesec 2007. godine kada se intervenisalo 53 puta i koji je do ove godine važio za rekordan mart po brojnosti intervencija

Kada se radi o strukturi, ona je takođe izraženija u odnosu na prethodne mjesece. Intervenisalo se na deset vrsta intervencija

Kada se radi o požarima na objektima, pripadnici Službe zaštite su intervenisali na gašenju požara na porodičnoj kući u Đurđevića Tari i požarima na pomoćnim objektima u Mrzovićima, Kordovini i Dabovini. Na gradskom području intervenisali su tri puta usled požara dimnjaka na porodičnim kućama i dva puta na stambenim zgradama

U martu su pripadnici Službe zaštite gasili požar na putničkom motornom vozilu u Brvenici i teretnom motornom vozilu na Maljevcu.

Tokom marta Služba zaštite imala je dvije tehničke intervencije i vršeni su poslovi obezbjeđenja javnih okupljanja (2).

Kada se radi o požarima na otvorenom, tokom marta pripadnici Službe zaštite su gasili požare na stogovima sijena (3), požare na deponiji piljevine “Vektre-Jakić” (2) i jedan požar na deponiji smeća u Potrlici.

Najzastupljenije su svakako bile intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja, četinarske i listopadne šume (118).

Ono što je simptomatično je da su požari podmetani u plućima grada, u parkovskim šumama. Tako su pripadnici Službe zaštite tokom marta mjeseca intervenisali na Bogiševcu (10), Glavici – iznad starog puta prema manastiru Sv. Trojica (3), Ravnima (3), Biserci (2), Golubinji (2). Trava i nisko rastinje gašeni su u Ševarima (2), kod postrojenja Elektroprenosa (2). U okolini gradskog područja gašeni su požari na Maljevcu (4), Dajevića hanu (2), Bakrenjačama (2), Devetoj (2), na Pliješi.

Na seoskom području spaljivana je trava i korov iz prethodnog vegetacionog perioda odn. vršeno je tzv. proljećno košenje. Takvi požari su se potpomognuti vjetrom brzo i nekontrolisano od izazivača požara širili te ugrožavali imovinu vlasnika koja je samo vanrednim angažovanjem pripadnika službe i često u poslednjim trenucima spašavana. Na pojedinim lokacijama je bilo potrebno dežurstvo tokom noćnih sati kao što je bio slučaj u Pušonjskom dolu. U velikom broju situacija požari su zahvatali velike šumske komplekse. Njihovi izazivači nijesu otkriveni pa samim tim ni procesuirani od nadležnih službi. Takvi požari su se dešavali pa samim tim i iziskivali intervenciju Službe zaštite u Krćama (7), Matarugama (4), Vidrama (3), Selcu (3), Ljutićima (3), Glisnici (3), Dabovini (3), Kominima (2), Kalušićima (2), Ljuću (2), Kruševu (2), Dragašima (2), Bušnjama (2), Brvenici (2), Jakupovom grobu (2), Jugovu (2), Gornjem selu (2), Ivanovom polju (2), Kosanici (2), Vijencu (2), Vukovom brdu (2), Kozici (2).

Tokom marta takođe su gašeni požari četinarske šume, trave i niskog rastinja u Zabrđu, Potpeću, Boščinovićima, Zekavicama, Dubočici, Otilovićima, Klađu, Maoču, Beljkovićima, Mijakovićima, Pandurici, Kutuši, Pušonjskom dolu, Čavnju, Krupicama, Lađani, Vrbici, Šljivanskom, Pliješevini, Orlji, Meljaku, Vrbi, Leovom brdu, Crljenicama, Rudnici, Srdanovom grobu, Rađevićima, Baljenovcu, Boljanićima, Podkovaču, Raišićima.

Svakako treba istaći 24. mart kada je su pripadnici Službe zaštite imali 17 intervencija na različitim lokacijama i većinom na ruralnom području naše opštine.

Na navedenim intervencijama bio je angažovan kompletan operativni sastav službe uključujući i njene pripadnike koji su koristili redovne godišnje odmore kao i sva vozila i tehnika kojim služba raspolaže. Sve intervencije su trajale 278 sati a pripadnici službe na istim su proveli ukupno 938 radnih časova.

Dopremljeno 11 cistijerni vode

U martu je izvršena doprema 11 cistijerni vode od kojih 7 po unaprijed utvrđenom planu u Romsko naselje na Trlici i 4 cistijerne vode građanima na ruralnom području naše opštine.

%d