22/04/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

41 intervencije Službe zaštite i spašavanja

U strukturi i vrsti intervencija Službe zaštite za april najzastupljenije su bile one na otvorenom prostoru (29).

Što se tiče požara na objektima pripadnici Službe zaštite su intervenisali na gašenju požara na porodičnoj kući u ulici Nikole Pašića i gašenju požara na pomoćnom objektu u Gradcu. Intervenisalo se i na požarima dimnjaka na stambenim zgradama (3) i na požaru na porodičnoj kući u ulici Serdara Janka Vukotića. Gašen je i požar na putničkom motornom vozilu u ul. Lovćenskoj.

Kada se radi o požarima na otvorenom, tokom aprila pripadnici Službe zaštite su gasili požare četinarske i hrastove šume, trave i niskog rastinja (29). Ugašena su i dva požara na deponijama smeća.

Jedna intervencija je bila tehnička – poplava u kotlarnici upravne zgrade Uprave za šume.

Tokom aprila vršeni su poslovi obezbjeđenja javnog okupljanja i slijetanja helikoptera MUP-a na poligonu Vojske Crne Gore.

Sve intervencije su trajale 87 sati na kojim su pripadnici službe proveli ukupno 328 radnih sati.

Dopremljeno 11 cistijerni vode

U aprilu je izvršena doprema 11 cistijerni vode od kojih 9 po unaprijed utvrđenom planu u Romsko naselje na Trlici i 2 cistijerne vode građanima na ruralnom području naše opštine.