16/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

U okviru kampanje „Mjesec zaštite od požara“ predstavnici Direktorata za vanredne situacije PJ Pljevlja i Žabljak sa Službama zaštite i spašavanja iz ove dvije opštine organizovaće manifestaciju u okviru projekta, koja će se sjutra održati Pljevljima sa početkom u 12 časova na Trgu „13 jul“.
Na pomenutoj manifestaciji pripadnici PJ Pljevlja Direktorata za vanredne siutuacije (DVS) kao i pripadnici Službi zaštite razgovaraće sa građanima o smanjenju rizika i preventivnom djelovanju u slučaju požara a ujedno će se dijeliti i propagandni materijal sa protivpožarnom sadržinom.
Građane će biti upoznati o svim vrstama požara, sa posebnim osvrtom na šumske požare kao i na značaj zaštite šuma od požara, ukazujući na potrebu i veliki značaj preventivnog djelovanja na smanjenje rizika od svih vrsta požara.
U promotivnom materijalu građani će imati priliku da se upoznaju sa bezbjedonosnim uputsTvima, o načinu ponašanja i djelovanja prije, u toku i nakon požara.
Ovaj program realizuje MUP Direktorat za vanredne situacije i započeo je 4. maja a biće organizovan u svim opštinama Crne Gore.
U ovom projektu pored MUP-a Direktorata za vanredne situacije učestvuju:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske (koordinator), Francuska škola za civilnu zaštitu ENTENTE, Regionalni centar za praćenje požara Republike Makedonije i Predstavnici MUP-a Republike Austrije. (osjek za operaciju i koordinaciju u slučaju kriza i katastrofa).
Kako se navodi u Saopštenju MUP- Direktorata za vanredne siutacije, Područna jedinica Pljevlja,
Glavni cilj porojekta je jačanje regionalne i prekogranične saradnje u oblasti zaštite od požara, upoznavanje sa procedurama i funkcionisanjem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, testiranje i uvježbanje standardnih operativnih procedura u slučaju požara, razmjena informacija, znanja i najbolje prakse između timova za zaštitu i spašavanje od požara.