14/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Požarna sezona ove godine počela je znatno ranije. Još u aprilu buknuli su veći šumski požari na području pljevaljske opštine, gdje su vatrogasci branili i seoska domaćinstva. Gorjelo je i na podrčju Mojkovca, Bijelog Polja… 

Tim povodom, provjerili smo da li su vatrogasne ekipe ali i resorni direkorat spremni za predstojeću sezonu, kao i da li su avioni servisirani i registrovani, odnosno hoće li i u kojoj mjeri vatrogascima, u slučaju potrebe, priteći pomoć i iz vazduha. 

Razgovarali smo sa v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje, Miodragom Bešovićem i sa komandirima cetinjske i pljevaljske vatrogasne jedinice Milošem Ćećanovićem i Bogdanom Bojovićem

Za sad na raspolaganju jedan protivpožarni avion

Budući da smo prethodnih godinapožarnu sezonu sačekali s avionima koji nijesu bili operativni, provjerili smo kakva je situacija ove godine. 

“Trenutno raspolažemo jednim protivpožarnim avionom. Utoku su radovi na motorima na preostala dva aviona. Takođe, u toku je postupak javne nabavke za remont propelera na jednom avionu. Ukoliko ne bude nepredviđenih poteškoća u realizaciji dovođenja preostala dva aviona u plovidbeno stanje, procjenjujemo da ćemo tokom protivpožarne sezone potencijalno imati dva do tri aviona u funkciji”, kazao je Bešović za Portal Analitka. 

Postojale su i određene izmjene kada je riječ o registraciji nakon ruske invazije na Ukrajinu. I ove godine tek se sprovode pripreme za registraciju. 

“Prethodne dvije godine vazduhoplovi su bili osiguranipreko osiguravajuće kuće SAVA. Prema informacijama iz Uprave za državnu imovinu u toku su pripreme za raspisivanje postupka javne nabavke za osiguranje vazduhoplova MUP-a za period koji slijedi”, kazao je Bešović. 

Bešović pojašnjava da MUP trenutno ima tri pilota za protivpožarne avione i svi, ističe, imaju potrebne obuke i dovoljan broj sati letjenja.

Ako buknu veći požari uključiće sve kapacitete lokalnog i državnog nivoa

Sagovornika Analitike pitali smo i šta je alternativa ako se desi neki veći požar širih razmjera.

“Imajući u vidu iskustvo iz prethodnih godina, planirano je da ukoliko dođe do eskalacije požara većih razmjera Operativni štab za zaštitu i spašavanje bude u stalnom zasijedanju i angažuje jedan broj vozila i vatrogasaca-spasilaca iz opština koje u tom trenutku imaju manji požarni rizik, a koji bi bili stacionirani u službama zaštite i spašavanja u ugroženim opštinama koje imaju smještajne kapacitete za vatrogasce-spasioce i njihova vozila”, ističe Bešović. 

Pojašnjava da bi na taj način podigli nivo efikasnosti i brzine reagovanja, a istovremeno ukoliko bi požari potrajali, omogućili bi, kaže Bešović, zamjenjivost vatrogasaca-spasilaca na terenu. 

Ističe da se u takvim slučajevima koriste se svi kapaciteti kako lokalnog tako i državnog nivoa odnosno svih subjekata sistema zaštite i spašavanja prije svega Nacionalnih parkova i Uprave za šume ukoliko su požari na prostoru đe gazduju ove institucije.

“Na kraju, treba podsjetiti da ukoliko požari dostignu razmjeru da država ne može adekvatno odgovoriti na njih, postoji mogućnost angažovanja međunarodne pomoći kroz bilateralnu saradnju, kao i putem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i NATO”, navodi Sagovornik Analitike. 

Da bi spriječili brzo širenje požara potrebno osposobiti vazduhoplove

Iz lokalnih vatrogasnih službi istuču da je saradnja sa Direktoratom dobra, ipak, stava su da je neophodno da vazduhoplovi budu ispravni. 

“Da bi se spriječilo brzo širenje požara potrebno je osposobiti vazduhoplove, kako bi što efikasnije i brže ugasili vatru”, poručuje za Portal Analitika komandir cetinjske Službe zaštite i spašavanja, Miloš Ćećanović. 

Njegov kolega iz Pljevalja, komandir Bogdan Bojović, navodi da im Direktorat uvijek ponudi avione da priskoče u pomoć, kada su oni ispravni. 

”Saradnja sa Direktoratom za zaštitu i spašavanje je korektna u granicama njihovih mogućnosti, ali mislim da Direktoratu nedostaje sredstava za ozbiljnu pomoć službama zaštite. Na našem području je pomoć iz vazduha često nesvrsishodna tako da je rijetko koristimo, mada je Direktorat uvijek nudi ako su letilice ispravne. Nešto što bi značajno popravilo situaciju je formiranje Civilne zaštite, ali još nije pronađen modus kako bi ona bila formirana i kako bi funkcionisala”, ističe Bojović. 

Lokalne službe u pripravnosti, Cetinje ima i novu opremu

Lijepo vrijeme i visoke temperature već početkom proljeća rezultirali su i većim požarima na sjeveru Crne Gore. Pljevaljski vatrogasci danima su branili objekte pred vatrenom stihijom. Posla su imali i vatrogasci na Žabljaku, u Mojkovcu, Bijelom Polju. 

Sagovornici Analitike, Ćećanović i Bojović, ističu da su lokalne službe spremne za predstojeću požarnu sezonu. 

“Kompletan vozni park je servisiran, imamo dovoljno opreme, a ljudstva nikad nije dosta”, kaže Ćećanović. 

Cetinjska služba dobila je dio nove opreme. 

“Imamo novu ličnu opremu, a skupnu opremu smo dopunili sa – koritom, spinalnom daskom, šancovim kragnama, vatrogasnim crijevima i mlaznicama”, napominje Ćećanović. 

Bojović pojašnjava da je gašenje vatre na otvorenom specifično, pa je potrebna i posebna oprema. 

“Službe zaštite uvijek se pripremaju da budu spremne za intervencije, a požarna sezona na otvorenom je drugačija samo u smislu što se favorizuje dio opreme naophodan za takve vrste akcija. Kompletna oprema koju posjedujemo je kontrolisana i dovedena u ispravno stanje. Naša služba pored ostalog posjeduje tri terenska vatrogasna vozila TAM 150 koja su nezamjenjiva za ovakve intervencije”, kaže Bojović. 

On ističe da pljevaljskoj službi nedostaju specijalizovana odijela za šumske požare i određen broj naprtnjača. 

“Ali i to vrlo brzo očekujemo preko projekata koji su u toku. Što se tiče broja zaposlenih on je dovoljan za redovne i realne aktivnosti, ali za potrebe velikog svakodnevnog broja požara na ogromnom prostranstvu nedovoljni su i mnogo značajniji ljudski resursi”, ukazuje Bojović. 

Od 1. maja u Službi zaštite i spašavanja Pljevlja angažovano je i 10 vatrogasaca spasilaca pripravnika što će pljevaljskoj jedinici značajno povećati operativnu spremnost.

“Nedavno su za potrebe službe kupljena dva nova terenska vozila Isuzu pick UP koja će značajno podići operativnu spremnost pogotovu kada uskoro na jedno od njih postavimo vatrogasnu nadogradnju, za koju je već počelo prikupljanje ponuda kako bi smo se odredili koji tip ćemo odabrati”, kaže Bojović. 

Crna Gora korisnica IPA programa

Bešović ističe da je Crna Gora korisnica IPA programa koji se odnosi na zaštitu od poplava i upravljanje rizikom od šumskih požara – IPA FF koji je počeo sa realizacijom 15. novembra 2020. i trajao je do 30. aprila 2024. godine.

Korisnice programa su, pored Crne Gore, i Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. 

“Konzorcijum koji implementira program čine: Odsjek za civilnu zaštitu Republike Italije (DPC) – vodeći partner, Uprava Republike Slovenije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć (URSZR), švedska Agencija za vanredne situacije (MSB),Generalni inspektorat za vanredne situacije MUP-a Rumunije(IGSU), Vatrogasno-spasilačka brigada Moravsko-šleskog regiona (FRB-MSR), APELL Nacionalni centar za upravljanje katastrofama iz Rumunijeiitalijanska istraživačka fondacija za praćenje stanja životne sredine (CIMA Research Foundation)”, kaže Bešović. 

Opšti cilj projekta je, pojašnjava, jačanje regionalne saradnje i razmjena najboljih praksi iz oblasti zaštite od poplava i šumskih požara, podrška zemljama korisnicama programa u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i pomoć u dostizanju standarda i praksi EU u oblasti civilne zaštite.

Kroz ovaj projekat nabavljena je i oprema za Modul koji je sastavljen od 25 vatrogasaca spasilaca iz devet različitih Službi zaštite i spašavanja. 

“Oprema u vrijednosti od oko 86.000 eura se sastoji od 25 kompleta lične zaštitne opreme za sve članove Modula kao i kolektivne opreme za gašenje šumskih požara koja je upakovana na specijalnu prikolicu za skladištenje i transport te opreme. Ovaj Modul bi eventualno bio upotrijebljen tokompožarne sezone ukoliko lokalni kapaciteti nijesu dovoljni da samostalno odgovore na požare velikih razmjera”, napominje sagovornik Analitike. 

Direktorat za zaštitu i spašavanje kroz različite vidove pomoći, kako kaže Bešović, pomaže u opremanju i podizanju kapaciteta službi zaštite i spašavanja kako kroz implementaciju različitih međunarodnih projekata tako i realizacijom sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje. 

Apel građanima da ne pale vatru na otvorenom

Nerijetko, građani lijepo vrijeme iskoriste kako bi očistili livade i imanja. Nekada, paleći suvu travu, granje i lišće vatra se proširi, zahvati okolna područja, a nerijetko rezultira i požarima širih razmjera. 

Sagovornici Analitike, komandiri vatrogasnih službi, Ćećanović i Bojović apeluju na građane da ne pale vatru i da ne čiste imanja na takav način. 

“Savjetujemo građanima da ne pale vatru na otvorenom. Ako je neophodno da nas obavijeste, mi ćemo izaći sa vozilom na lice mjesta dok se vatra ne ugasi”, apeluje Ćećanović. 

Bojović navodi i brojne posljedice takvog čišćenja imanja. 

“Što se tiče proljećnog čišćenja livada, građanima preporučujem da to nikada ne rade uz pomoć vatre jer se postiže čitav niz neželjenih efekata. Tu je opasnost po život i zdravlje žitelja i vatrogasaca, velika opasnost po objekte i druga materijalna dobra, uništavanje mikroflore koja prouzrokuje rast korovskih biljaka, a uništavanjem pitomih trava i cvijeća stvara se teritorija na kojoj neće da pase stoka i koju ne posjećuju pčele…Takođe, mijenja se stanište životinja i insekata, turizam se ne može razvijati na zgarištu, a tu je i uništavanje šuma, odroni i klizišta, nestanak izvorišta, smanjena proizvodnja kiseonika”, napominje Bojović. 

U vatrogasnim službama više od 780 zaposlenih

Dvije crnogorske opštine još uvijek nemaju formirane vatrogasne jednice, pa požare na teritoriji Zete i Tuzi gase podgorički vatrgasci. 

“U formiranim službama ima ukupno 785 zaposleni, od kojih 636 radi u operativnom dijelu, 586 zaposlenih je u stalnom radnom odnosu, dok 50 radi po ugovoru, a u administrativnom dijelu zaposlen je 149 službenik od čega 122 zaposlenih je u stalnom radnom odnosu, dok 27 radi po ugovoru”, navodi Bešović. 

Kada je u pitanju prijem novozaposlenih vatrogasaca-spasilaca ističe da je to isključiva nadležnost opština. 

“Trenutno ne raspolažemo informacijama koje opštine i koliko vatrogasaca će angažovati. Dosadašnja praksa je da te informacije dobijemo od strane lokalnihSlužbi zaštite i spašavanja nakon sprovedenih procedura, a svakako prije početka požarne sezone odnosno do 1. juna tekuće godine”, ističe Bešović. 

U Crnoj Gori djeluje i nekoliko dobrovoljnih vatrogasnih društava. 

“Dio sistema zaštite i spašavanja koji posebno treba istaći su dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju sa dugom tradicijom u opštinama Tivat (DVD Krtoli) i Kotor (DVD „Bogoljub Brezić“ Perast). U opštini Herceg Novi djeluju tri dobrovoljna vatrogasna društva „Bijela“, „Luštica“ i „Prijevor“, a u opštini Tivat pored DVD Krtoli, postoje još dva dobrovoljna vatrogasna društva DVD „Boka” i DVD Tivat. U Nikšiću djeluju DVD Trubjela, DVD Župa i DVD Vojnik”, podsjeća Bešović. 

Poručuje i da Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a kroz svoje aktivnosti permanentno podstiče trend formiranja novih dobrovoljnih vatrogasnih društava kroz različite vidove pomoći kao što su obuke, doniranje opreme, uključivanje u terenske vježbe njihovih pripadnika i slično.

Izvor: portalanalitika.me

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *