09/12/2023
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Povodom obilježavanja 13. oktobra Međunarodnog dana rizika katastrofa MUP Crne Gore, direktorat za vanredne situacije područna jedinica Pljevlja organizovala je prezentaciju u osnovnoj školi „Boško Buha“. Učenicima 5 razreda o opasnostima o prirodnih katastrofa govorio je Božo Ljiljanić iz direktorata za vandredne situacije, a pošto je tema ovogodišnje prezentacije bila zaštita od požara na otvorenom i zatvorenom prostoru o požaru i opasnostima o požara govorio je Rade Goločevac iz službe zaštite i spašavanja.

Cilj prezentacije školarcima je pružanje praktičnih savjeta djeci kako da postupaju u kriznim situacijama, šta svako od nas treba da zna i kako da se odgovorno ponaša tokom katastrofe ali i kako pojedinac može učestvovati preventivno u cilju povećanja bezbjednosti i smanjenja rizika po život i zdravlje ljudi i sredine kojoj žive kaže Ljiljanić.

Sprečavanje nesreće, pripremljenost zajednice i pružanje efikasne pomoći predstavljaju osnovne elemente koje doprinose uspješnoj primjeni razvojne politike društva u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Kako na globalnom tako i na nacionalnom nivou treba smanjiti osjetljivost zajednice na uticaj prirodnih katastrofa na stanovništvo, imovinu i sve ukupni razvoj. Tamo gdje  javna svijest o riziku nesreće nije na visokom nivou broj stradalih je veći, zato je Crna Gora kao članica Ujedinjenih nacija 2014.godine uspostavila nacionalnu platformu za smanjenje rizika od katastrofa. Radi boljeg djelovanja Vlada Crne Gore 2014. godine donijela je odluku o obrazovanju odbora o smanjenju rizika od katastrofa koji će se u budućnosti starati o djelovanju nacionalne strategije. MUP odnosno Direktorat za vandredne situacije će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje imaju za cilj da se adekvatno odgovori u ovoj oblasti, a u sklopu toga krajem novembra tekuće godine održaće se četvrta konferencija nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa – rekao je Ljiljanić.

Učenicima su podijenjene brošure i flaeri „Smanjenje rizika od katastrofa“ i „Budimo spremni“.

Rade Goločevac iz službe zaštite i spasavanja upoznao je učenike o nastanku požara i načinu gašenja, a nakon toga su učenici pogledali vatrogasno vozilo i upoznali se sa kojom opremom raspolaže. Učenicima je i praktično pokazano kako se koristi aparat za gašenje požara a oni su pokazali posebno interesovanje postavljajući brojna pitanja.

Izvor: PV portal

%d